Sök

Vi hjälper dig att förstå omvärlden, agera i tid och skapa en strategisk grund: Idag blir allt arbete mera framtidsdrivet. 

Vårt konsultteam hjälper dig med framtidsspan och omvärldsanalys och levererar utredningar och analyser som skräddarsys efter behov. 

Vi tar fram information, bygger nätverk och jobbar fram din idé i ett större sammanhang. 

Vi brukar säga att kommunikation inte är kärnfysik men allt som har att göra med människor handlar om att skapa långsiktiga och tillitsfulla relationer. 

När vårt team jobbar med framtid och strategi ser vi framför allt det som ett sätt att skapa en intern plan och grund för att i nästa skede vända kommunikationen externt. 

KONTAKT

FRågor

kontakt@bertillsjung.com

tel.+358 50 354 27 20

ADRESS

Rådhusgatan 21

65100 Vasa