Poddstudio B&J

Vill du göra en podcast för ditt företag? Vi hjälper dig från idé till färdig podd.

Allt fler använder podden som ett effektivt format för att föra fram budskap, sprida nyheter och leverera innehåll. 

Med en egen fullt utrustad poddstudio erbjuder vi en uppmuntrande inspelningsmiljö och en hjälpande hand – hela vägen från idé till publicering.

Vi hjälper dig med form och struktur, tematik, möjliga gäster, inspelning, klippning, speakerpålägg och vinjetter. 

I studion gör vi egna poddproduktioner och externa kundjobb.

Vi kan även stå till tjänst med inspelningsplats och utrustning för dig som själv vill producera en egen podcast.

Maktpodden
Maktpodden produceras i vår egna studio.

Makt – vad innebär det egentligen?

Makten att kontrollera sig själv. Makten att kontrollera någon annan. Makten över sitt eget liv. Makten att påverka omvärlden. Makten att förändra. 

Vem är mäktig? Vilken makt har ordet? Vilket ansvar kommer med makten – och hur når man dit?

Linn Jung och Anna Bertills ger sig öppenhjärtat och nyfiket in i maktens korridorer för att ta reda på vad det innebär att ta makt, få makt, ha makt. 

I uppriktiga och personliga intervjuer med aktuella samhällspåverkare funderar vi på: Vem vill förändra vad i vår omvärld?

Och framför allt: Hur kan vi förändra oss själva?