Vad vi gör

Bertills & Jung är kreativa problemlösare.

Vi finns här för dig som vill kommunicera med rätt känsla och nå din målgrupp med knivskarp strategi.

Vi jobbar för långsiktiga relationer och paketerar ditt budskap snyggt.
Innehållsproduktion & copywriting

Bertills & Jung producerar innehåll för både webb- och pappersprodukter. Behöver du hjälp med säljande texter till din webbsida? Skicka nyhetsbrev till dina kunder? Göra en nytänkande årsberättelse? Vi hittar rätt ton och formulerar budskap som engagerar mottagaren i avsikt att bygga varumärken, förmedla känslor och driva ökad försäljning.

Vi erbjuder materialproduktion och storytelling från grunden, men också bearbetning och finjustering av redan existerande texter. Vi skriver renodlade artiklar, annonser, handböcker, bloggar, broschyrer och årsberättelser – för företag, förbund och organisationer.

Koncept & kampanj

Bertills & Jung utvecklar nya koncept och sparrar vid lansering av kampanjer. Behöver du profilera ditt företag i en ny riktning? Ska du lansera en ny produkt? Vill du finslipa din image? Vi skriver och sprider information om frågor som är viktiga för dig. Vi värvar anhängare och bistår i förändringsarbetet du driver.

Vi preciserar mål, formulerar budskap och skapar nyheter kring nya kampanjer och nya koncept i avsikt att maximera publicitet och synlighet.

Sociala medier & webbredaktörstjänster

Bertills & Jung utarbetar strategier för sociala medier och producerar innehåll för de kanaler du kommunicerar genom. Bertills & Jung uppdaterar dina profiler och sköter din digitala kommunikation utåt. Vill du maximera din närvaro på Facebook? Hur använder du influencers i din marknadsföring? Hur förstärker du din digitala profil i sociala kanaler?

Vi fokuserar på att enkelt och naturligt förbättra resultatet av din marknadsföring och din kommunikation mot rätt målgrupp.

Samhällsrelationer & expertis

Bertills & Jung levererar utredningar och analyser som skräddarsys efter behov. Behöver du konsultation inför en EU-ansökan? Är din organisation i behov av en större kartläggning? Vi guidar dig genom myndighetskontakter och hjälper dig framåt i en utredning. Bertills & Jung tar fram information, bygger nätverk och knyter band mellan människor och myndigheter.

Bertills & Jung föreläser också inom samtliga expertområden. Vi ordnar skrivkurser och arrangerar workshops kring hantering av sociala medier, branding och ledarskap.