Också vi arbetsgivare har ett ansvar.

 

När vi öppnade vår byrå för ett år sedan pratade vi ofta om att vi ska bli Finlands barnvänligaste arbetsplats. Först mest på skoj, men ju oftare vi sa det högt blev det sakta en sanning. Barnen har funnits med oss på kontoret hela vägen. De har en självklar plats i vår gemenskap. Inte bara våra egna barn, utan också våra kollegors barn. Och inte bara våra kollegors, utan också alla våra kunders. Tydligare kan vi inte vara: Barn är alltid välkomna på Rådhusgatan 21.

Igår hade vi ett bra samtal om det som många gånger gör det lite krångligare för morsor att ligga i framkant. 

 

Det förväntas att kvinnor ska jobba som om de inte hade barn, och att mammor ska fostra barn som om de inte hade ett jobb.

 

Det här är något som vi hela tiden har haft en ambition om att förändra. Så länge situationen ser ut som den gör i samhället, att mammor drar det största lasset när det kommer till det oavlönade arbetet i hemmet, så måste vi också ställa om hur vi förhåller oss till barn på arbetsplatserna. Med andra ord: Hur vi gör det gynnsamt för kvinnor att fortsätta sin karriärutveckling även efter att de ha fått barn.

Svenska IFAU:s forskning från 2018 visar att föräldraskapet spelar stor roll i kvinnors löneutveckling. Kvinnor och män tjänar ungefär lika mycket och är chefer i ungefär lika stor utsträckning och har samma ofta sjukfrånvarande från arbetet fram till det första barnets födelse.

Sedan händer det något.

Kvinnorna tappar i inkomst och lön, blir mer sällan chefer jämfört med män och är oftare sjukfrånvarande från arbetet. Femton år efter det första barnets födelse har inkomstskillnaden mellan pappan och mamman i genomsnitt ökat med hela 32 procentenheter. Stora löneskillnader mellan könen bidrar så småningom till stora pensionsklyftor (detta leder till att kvinnor löper en större risk att drabbas av fattigdom när de blir gamla).Under året som gått
har vi fört otaliga samtal om hur vi tänker att samhället kunde ställa om för att göra det enklare för kvinnor att ha både ock – en karriär och ett välfungerande familjeliv. För låt oss bara inse fakta: Inom de närmaste två, tre åren kommer knappast finländska pappor automatiskt och naturligt att dela fifty-fifty på allt (även om det de facto är det mest rimliga alternativet).

Så länge kan vi erbjuda familjevänliga arbetsplatser där vi är flexibla med arbetstider, deltidsanställningar, lekhörnor och jobb hemifrån. Både för pappor och mammor, så att det är lättare för alla att hitta sin plats på arbetsmarknaden. För att inte tala om ensamstående föräldrar. Ska inte alla få en chans?

Vi kollade också på en europeisk undersökning som visade att det finns en lägre sysselsättningsgrad bland äldre kvinnor (i åldern 54–64 år) i Europa som antas spegla det faktum att kvinnor oftare än män antas ta på sig omsorgsansvaret för äldre eller omsorgsbehövande familjemedlemmar med långsiktigt omsorgsbehov. Kvinnor går därmed mycket oftare ner i arbetstid eller slutar arbeta helt och hållet.

Det här är något som vi som arbetsgivare behöver ta i beaktande. Här har vi ett viktigt samhällsansvar. Som vi tänker axla när vi går in i framtiden.

Barn och familj ska aldrig få vara ett hinder för att göra business.