5 tips på hur du blir bättre på att skriva

Alla vet hur det känns. Frustrationen när att man inte vet hur man ska formulera sig. Det känns som om meningarna bara blir fel (och att man helt och hållet saknar vokabulär!).

De goda nyheterna är att alla kan förbättra sina skrivkunskaper – bara man har lite vilja. Här kommer fem tips till dig som vill vässa dina skrivkunskaper.

 

1. Läs mycket

Det finns massor med fördelar varför vi dagligen borde läsa. En är för att få ett mer utökat ordförråd. Ett brett ordförråd är livsnödvändigt för att skriva bra och korrekta texter.

2. Hjälpmedel

Om man är osäker på ett ords betydelse eller stavning, så finns det sajter och olika nättjänster där man kan kolla upp ordets innebörd. Bra sidor att känna till är: Synonymer.se och Bab.la.

3. Våga gör fel

Även de mest framgångsrika skribenterna, journalisterna och författarna skriver fel någon gång. Det är okej. Ingen är felfri. Var inte rädd för att göra misstag, för man lär sig av sina misstag och utvecklas genom dem.

4. Ta en paus

Att skriva en lång text eller att göra en presentation kan många gånger kännas som ett jobbigt måste. Det känns som man inte får orden att hänga ihop och man kommer inte på någon fortsättning. När du fastnar: Ta en paus med en kaffekopp! Få lite frisk luft för att rensa hjärnan! Det brukar hjälpa.

5. Korrekturläs

Läs igenom texten högt för dig själv eller be någon annan att läsa igenom den. Att läsa texten högt för dig själv kan hjälpa till med att höra felaktiga grammatiska strukturer eller stavfel. Om någon annan läser igenom din text – be om ärlig och uppriktig feedback! Då vet du vad du kan förbättra.

Text och foto: Matilda Bengts, praoelev.